بازرگانی یا کامِرس (به انگلیسیCommerceسامانه یا محیطی است که بر چشم‌انداز کسب‌وکار یک اقتصاد یا ملت‌دولت تأثیر می‌گذارد. در حالی که کسب‌وکار (سوداگری) به فعالیت‌های ارزش‌آفرین یک سازمان به منظور سود اشاره دارد، بازرگانی به معنای کل سامانهٔ اقتصاد است که محیطی برای تجارت تشکیل می‌دهد. این سامانه شامل سامانه‌های قانونی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، و فناورانه است که در حال عملیات در هر کشوری هستند. همچنین می‌توان از آن تحت عنوان دومین جزء کسب‌وکار یاد کرد که شامل همهٔ فعالیت‌ها، عملکردها و مؤسسات درگیر در انتقال کالا از تولیدکننده به مصرف‌کننده می‌باشد.

انسان موجودی است اجتماعی که تداوم حیات وی در قالب تشکیل اجتماعات انسانی میسر بوده و برای تامین نیازهای متنوع خود، اقدام به مبادله با دیگران کرده است و در طول تاریخ آن را رشد و توسعه داده است.

امروزه کار مبادله و امور مربوط به داد و ستد کالاها و خدمات، همزمان با افزایش جمعیت، پیشرفت های علمی و متنوع تر شدن نیازهای جامعه، بسیار وسیعتر و پیچیده تر از گذشته شده است و دامنه وسیعی از فعالیت های انسانی را در بر گرفته است.

هر چند امروزه واژه بازرگانی مترادف با تجارت و مبادله به کار می رود، اما تفاوت هایی با یکدیگر دارند که با ملاحظه تعریف آنها، این تفاوتها بهتر مشخص می شود.

امور بازرگانی و صادرات و واردات در کلیه نقاط جهان از جمله فعالیت های اصلی شرکت  از سالهای 1362بوده است.

صادرات مواد غذایی به اروپا ،واردات تجهیزات پزشکی و بذر و سم از جمله فعالیت های این شرکت بوده است.

هلدینگ پرآرا  وارد کننده تعدادی از برندهای متفاوت از تجهیزات پزشکی خارجی در ایران را داشته است.

  • نمایندگی نخ جراحی Ethicon
  • نمایندگی  تجهیزات پزشکی Skalar
  • نمایندگی تجهیزات پزشکی Kmax
  • نمایندگی تجهیزات پزشکی آلگائر
  • نمایندگی بذر Zorzi ایتالیا
  • نمایندگی سم Copex شرکت بایر آلمان

 

بازرگانی