هلدینگ پرآرا از سال 1362 ، در عرصه تولید ملی در بخش کشاورزی و آبزیان فعالیت داشته و لذا در امر اشتغالزایی هموطنان بزرگوار نیز بسیار موثر بوده است.

اولین  پرورش دهنده میگو در سواحل

از شرکت های ، صادرات گل و اولین واردکننده سیستم های آبیاری تحت فشار

ارائه دهنده ی گلخانه های مدرن، طرح های کشاورزی و فضای سبز

اولین تولید کننده ی زعفران و کشت پسته در منطقه ورامین

فعالیت در حوزه های دامی , آبزی پروری , زراعت و باغبانی.

ارائه طرح تحقیقاتی جذب سرب روی گونه های زینتی تهران که با استفاده از اساتید برجسته کشور به عنوان طرح مرجع قابل استفاده در جهان می باشد.

اجرای اولین پروژه زیست بوم پایدار در ایران

تولید داخلی