فعالیت های داخلی شرکت در حوزه پزشکی کشاورزی آبزیان و … بوده و هلدینگ پرآرا با بیش از 30 سال سابقه در این حوزه فعالیت دارد

فعالیت های داخلی

در فعالیت های داخلی به طرح بررسی جذب سرب روی گونه های زینتی تهران از قبیل چنار – برگ بو – ماگنولیا – ترون – پاپیتال – سرو و کاج در تاریخ ۱۳۷۱/۴/۱۵ شروع و پس از مدت ۲ سال به پایان رسید . در رابطه با اجرای این طرح مناطقی را که به نظر میرسید دارای بیشترین آلودگی و از طرفی تعمیم آن به شهر تهران عملی باشد تامین گردید و پارک جمشیدیه به عنوان شاهد انتخاب شد و عملیات نمونه برداری روی هفت گونه گیاهی که بیشترین پراکندگی را در شهر تهران داشت با بهره گیری از بهترین اساتید دانشگاهی انجام گرفت

فعالیت های داخلی

کشت زعفران در اراضی شرکت در سال ۱۳۷۲ با موفقیت به پایان رسید که در رسانه های آن زمان منعکس گردید .

فعالیت های داخلی

فعالیت های داخلی

فعالیت های داخلی

ارائه دهنده سیستم های آبیاری تحت فشار و اولین وارد کننده سیستم های مکانیزه ی گلخانه ای

فعالیت های داخلی

فعالیت های داخلی

فعالیت های داخلی

فعالیت های داخلی

 

هلیدینگ پرآرا با داشتن کلیه امکانات ، چه در زمینه تولید و چه در زمینه تجارت در ایران آمادگی خدمت رسانی در زمینه بازرگانی داخلی و تجارت را دارد.

این هلدینگ افتخار دارد نمایندگی تعدادی از برندهای متفاوت از تجهیزات پزشکی خارجی در ایران را داشته است.

  • نمایندگی نخ جراحی Ethicon
  • نمایندگی  تجهیزات پزشکی Skalar
  • نمایندگی تجهیزات پزشکی Kmax
  • نمایندگی تجهیزات پزشکی آلگائر
  • نمایندگی بذر Zorzi ایتالیا
  • نمایندگی سم Copex شرکت بایر آلمان