مزرعه کشت و صنعت پالند ۱۰٫۰۰۰ متر مربع میباشد
حداقل تکثیر تخم چشم زده فرانسوی و اسپانيايى و… ۲۰۰۰٫۰۰۰ قطعه در سال است و
پرورش و تولید ماهی قزل آلا بصورت ارگانیک حدود ۱۵۰٫۰۰۰ کیلوگرم در سال میباشد.
كه تغذیه ماهی ها به صورت ارگانیک مي باشد.
مزرعه فوق در منطقه آلاشت واقع در استان مازندران ، شهرستان سوادكوه ، روبروى پليس راه پل سفيد، آزادمهر ، روستای شش رودبار مي با شد.
آب مزرعه از بهترین آبهای منطقه كه از چشمه هايي با نامهاى گلناب دره ،كنگلبن و چهل چشمه تامین می گردد و آبها بدون هيچ گونه تسويه و دارويي به صورت كاملا طبيعي وارد استخر ماهيان مي شوند و از انتهاي مزرعه خارج و به رودخانه باز گردانده مي شود که همين امر باعث شده تا ماهی تولید شده در اين مزرعه یکی از لذیذترین ماهیان سردابی باشند.