خزرآبزی گلستان اولین تولیدکننده میگو در دریای خزر بوده که در استان گلستان شهرستان گمیشان واقع شده است .

شرکت خزر آبزی گلستان در حوزه واردات آبزیان هم سابقه طولانی داشته و یکی از دغدغه های شرکت به بخش سلامت محیط زیست و آسیب نرساندن به محیط زیست بوده است . در کنار تمامی فعالیت های آبزی و دام پروری میتوان گفت یکی از دغدغه های خزر آبزی گلستان فراهم کردن چرخه تولید در داخل بوده و سعی و تلاش خود را برای افزایش تولید داخلی و اشتغال جوانان در دستور کار قرار داده است.
شرکت خزر آبزی گلستان دارای 20 هکتار استخر میگو مجهز به سیستم هواده حداقل 50تن در سال خواهد بود .
از بزرگترین تولید کنندگان میگو در کشور بوده و همچنان هم در زمینه تولید میگو فعالیت داشته
با توجه به تمام سختی ها در مسیر تولید اما این شرکت خود را موکلف به تولید دانسته و در این زمینه تلاش خود را دریغ نخواهد کرد .
همچنین در زمینه تولید ماهی های گرمابی فعالیت داشته است .
۲۰ هکتار استخر میگو مجهز به سیستم هواده حداقل ۵۰ تن در سال است این شرکت از اولین شرکت ها در زمینه تولید میگو در دریای خزر بوده است.
که در استان گلستان واقع در شهرستان زیبای گمیشان واقع شده است.